Om Höjdarna

Höjdarna är nätverket för företagsamma kvinnor

För Dig kvinna som har en idé, redan har ett företag eller arbetar i ett mindre företag finns det lokala nätverket ”Höjdarna” i Kävlinge kommun. Tanken bakom nätverket är att erbjuda kompetensutveckling och stärka kvinnors företagande!

Höjdarna startade 1994 och har idag ca 55-60 medlemmar.

Fyra gånger per termin ordnas nätverksträffar, då vi lyssnar till givande och intressanta föredragshållare, gör studiebesök och diskuterar olika frågor. Ledstjärnan är att dessa träffar ska bidra till någon form av affärsnytta för medlemmarna samtidigt som det ges utrymme för nätverkande. Träffarna, som bildar grunden för nätverket, gör att man lär känna varandra och kan dra nytta av varandra lokalt.

Planeringsgruppen arbetar ideellt, och brukar planera för en termin i taget. Har du någon idé om vad du skulle vilja se för aktivitet i Höjdarna får du gärna kontakta någon av dem. Träffarna återkommer regelbundet men vi kan även hitta på andra aktiviteter såsom utbildningar, mässdeltagande, studiebesök, frukostar eller luncher.

Det kostar 250 kr/år att vara med, och ca 100 kr i självkostnadspris vid våra träffar. Om du vill bli medlem registrerar du dig här på sidan, och betalar in 250 kr på bankgiro 5591-8262. Glöm inte att skriva ditt namn och din e-post så vi vet vem betalningen kommer från!

Vår broschyr i Pdf-format>>

5 bra anledningar att vara med i ett nätverk

  • Inspiration från andra/utbyte av idéer
  • Kompetensutveckling och självförtroende
  • Vidgat kontaktnät
  • Den lokala företagsamheten stärks
  • Vi har roligt tillsammans

Höjdarna vänder sig till dig som:

  • driver eget företag
  • arbetar i ett familjeföretag
  • arbetar i ett mindre företag
  • funderar på att starta eget företag