Planeringsgruppen

Nyhetsbrev. Inbjudan till våra träffar via e-post, hemsida och Facebook.

Huvudansvarig för Årets Höjdarfest.

0 entries
0 comments
Profil

Sammankallande i planeringsgruppen. Minnesanteckningar.

0 entries
0 comments
Profil

Löpande ekonomi. Medlemsregister.

0 entries
0 comments
Profil

Facebook och hemsida samt representant på kommunens näringslivsträffar.

Profil

Medarrangör på Höjdarträffarna och Facebook

0 entries
0 comments
Profil

Länk till vår paraplyorganisation Winnet Skåne. Ansvarig för hemsidans tekniska plattform. Ej del av planeringsgruppens löpande arbete i övrigt.