Hellen Larsson, Årets Höjdare 2010

Hellen Larsson, Årets Höjdare 2010

Hellen Larsson, Årets Höjdare 2010. Maria Kullberg, Mats Rosén

Hellen Larsson, enVis, valdes till Årets Höjdare 2010 med motiveringen:

Årets Höjdare 2010
Hellen Larsson, 
enVIS

Hellen Larsson har med ett långsiktigt och strukturerat
arbetssätt som innefattar mycket engagemang, utvecklat
Höjdarnas verksamhet i positiv anda och är en förebild
för oss i nätverket.

Hon är en stark och omtyckt person som genom sitt stöd
gör att medlemmarna alltid känner sig välkomna.

Hon visar prov på styrka och livsvilja och hon synliggör
möjligheterna för medlemmarna.