Nyttiga länkar

Nyttiga länkar

Vad vill Du hitta för länkar här? Tipsa oss!

Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne, finns till för oss kvinnor som driver företag. Arrangerar projekt, inspiration, träffar, nätverk, utbildningar och service. (www.skane.se/resurscentrum)

ALMI (www.skane.almi.se) i Skåne har som målsättning att fler nya företag ska startas. Hos ALMI kan man få hjälp med rådgivning, finansiering samt tillträde till deras nätverk.

Den lokala Arbetsförmedlingen (www.ams.se) kan hjälpa till med att söka bidrag för att starta eget och anordnar ofta informationsmöte. Det bör finnas information om detta och kontaktuppgifter till arbetsförmedlingen på kommunernas näringslivssidor.

Företagarguiden (www.nutek.se/foretagarguiden) är Nuteks sida för dem som vill starta, driva och utveckla företag. Där finns nyttiga dokument om marknadsplaner, checklistor för specifika branscher och information om hur man skaffar tillstånd för sin verksamhet.

IFS Rådgivningscentrum (www.ifs.a.se) har som mål att främja företagandet bland invandrare. Där kan man få hjälp med språkbarriärer och begränsade kunskaper om det svenska regelverket som kan innebära ett hinder för nyföretagare med invandrarbakgrund.

I projektet ik2 (www.ik2.se) driver Innovation Skåne och Kunskapsbron en gemensam verksamhet där de erbjuder rådgivning till alla innovatörer, oavsett bransch. Inför en rådgivare kan man presentera sina idéer och få hjälp med att höja sin kompetens.

KoopUtveckling (www.tillsammans.nu) i Skåne vänder sig till dem som vill starta företag tillsammans med andra. De erbjuder rådgivning om ekonomisk förening som företagsform. På deras Kooptorg kan man efterlysa personer för eventuellt samarbete eller delning av lokaler.

Näringslivets Hus i Skåne (besök www.skanenordvast.com och klicka på Näringslivets Hus Skåne Nordväst) är ett samarbete mellan de tio kommunerna i Skåne Nordväst. Där kan man få både rådgivning och hjälp med finansiering och träffa representanter från andra intresseorganisationer.

På Nyföretagarcentrum (www.drivaeget.com) erbjuds det konfidentiell hjälp och rådgivning för dem som vill starta ett eget företag. På hemsidan finns även en checklista som hjälper personer att formulera sin affärsidé samt länkar till olika myndigheter.

På skatteverkets hemisida (www.skatteverket.se) finns blanketter och underlag för företagsregistrering. Företagsregistrering har skapats för att göra det lättare för dig som ska starta företag eller redan är företagare att komma i kontakt med myndigheterna. Här finns information för dig och du får hjälp att fylla i anmälningar och ansökningar.