Profil

0 entries
0 comments
Profil
Name
Joanna Sörensen
Titel/yrke
Hälsoutvecklare
Företag
Happy & Well
Om mig/mitt företag
Jag vänder mig till företag/organisationer med hälsofrämjande friskvårdstjänster som ökar hälsan, välmåendet, effektiviteten och frisknärvaron på arbetsplatserna.
Den ökade ohälsan i samhället idag beror på å ena sidan för mycket stillasittande å andra sidan brist på återhämtning. Med andra ord har vi för lite rörelse i kroppen – och för mycket i knoppen! Med mina friskvårdstjänster vill jag återställa denna obalans genom att erbjuda aktiviteter som riktar sig mot både fysisk aktivitet samt stressreducering för att öka den fysiska rörelsen och minska den mentala stressen.
Jag erbjuder individuella paketlösningar för att tillgodose varje arbetsplats önskemål och behov och levererar aktiviteterna hos kund för att spara arbetsplatsen tid och pengar samt för att nå ut till så många som möjligt.
Låt mig bidra till att öka er arbetsplats effektivitet och frisknärvaro genom att skapa välmående och hållbara medarbetare!
Kontakt
Telefon
0708677904
E-post
joanna_sorensen@hotmail.com
Besöksadress
Garvaregatan 2 H lgh 1102, 2 H