Profil

0 entries
0 comments
Profil
Name
Ulrika Friman
Titel/yrke
Delaktighetskonsult
Företag
CANDET
Om mig/mitt företag
Gör företag effektiva genom att skapa delaktighet och engagemang.

Delaktighet ger tlllgång till outnyttjade resurser och skapar lojalitet, arbetsglädje och ansvarskänsla. Genom delaktighet skapas och tillvaratas engagemang och genom förståelse skapas förutsättningar för engagemang. Medarbetare som förstår sin roll i företaget presterar bättre och hjälper företaget till framgång.

CANDET skapar utbildningar och workshops där struktur och tankearbete kombineras med kreativa inslag för att stimulera och öka intresset. Grunden i metodiken är att deltagarna är aktiva och att deras kunskap och erfarenhet tas tillvara. Det finns utvecklade CANkoncept inom olika strategiska områden som anpassas efter varje kunds situation men vi utvecklar också helt kundunika koncept.

Genom att ta tillvara på outnyttjad potential och personalens engagemang skapas förutsättning för utveckling i företag och organisationer.
Ulrika Friman
Civilekonom och pedagog
Logga
Kontakt
Telefon
0761-702007
E-post
ulrika@candet.se